Loading...
 Start Page

Εύρεση Εργασίας

Πέμπτη 29 Φεβ 2024
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΓΒ/2023 Λόγω τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε κατά την αποθήκευση ορισμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων της Προκήρυξης 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 51/13.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π. & Φ.Ε.Κ. 53/20.12.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π) για την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού...
Τρίτη 27 Φεβ 2024
Προσπάθειες να διεξαχθεί ο 2ος πανελλήνιος διαγωνισμός ηλεκτρονικά με τεστ δεξιοτήτων καταβάλει το ΑΣΕΠ. Λύσεις προκειμένου να ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού αναζητάει το ΑΣΕΠ. Ο 2ος πανελλήνιος διαγωνισμός θα διεξαχθεί το 2025 και φαίνεται ότι ετοιμάζεται να διεξαχθεί για...
Τρίτη 27 Φεβ 2024
Προσλήψεις δασικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ μέσα στο 2024, σύμφωνα με τον Γ. Γ. Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με 300 νέα στελέχη θα ενισχυθούν οι δασικές υπηρεσίες, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια. Σύμφωνα με τον Γ. Γ. Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι προσλήψεις...
Πέμπτη 22 Φεβ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κατακύρωσης οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της αριθμ. 403821/20-11-2023 (ΑΔΑ:600Φ7Λ1-226) προκήρυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χορήγηση σαράντα μίας (41) νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις...
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
Τρίτη 20 Φεβ 2024
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των "Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων " που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 66735/21-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΤΜΟΞ3Μ-Θ6Γ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αίτησης ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του...
ΕΛ.Γ.Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 11 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
Παρασκευή 16 Φεβ 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) αποφασίζει να εγκρίνει την πρόσληψη έντεκα (11) υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, όπως...
Πέμπτη 15 Φεβ 2024
Εφτά νέες δράσεις για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την επανένταξη στην αγορά εργασίας 66.300 ανέργων προχωράει η ΔΥΠΑ. Τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα τα επόμενα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης και κατάρτισης...
Δευτέρα 12 Φεβ 2024
09/02/2024     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2020 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Για την ανάγκη αναπληρώσεων υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 3Κ/2020 (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
Δευτέρα 12 Φεβ 2024
08/02/2024     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2022) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 57/11.08.2022/τ.ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, πενήντα εννέα (59) θέσεων, μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου...
Πέμπτη 08 Φεβ 2024
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων ενός (1) Αντιπροέδρου για τον κλάδο Αποβλήτων και πέντε (5) Μελών για τους κλάδους Αποβλήτων και Υδάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), καθώς και εφαρμογή των διατάξεων της...
Τετάρτη 07 Φεβ 2024
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 01/26-01-2024 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να πραγματοποιήσει σεμινάρια βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους κλάδους αγροτικής εκπαίδευσης, όπως: Μελισσοκομία, Ελαιοκομία, Αμπελουργία, Οινολογία,...
Τρίτη 06 Φεβ 2024
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ Την πλήρωση μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης...
Παρασκευή 26 Ιαν 2024
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη σχετική υποβολή αίτησης, στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ"/IΕΥΠ
Πέμπτη 25 Ιαν 2024
Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δευτέρα 22 Ιαν 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους αναμορφωμένους πίνακες της αριθμ. ΣΟΧ2/2023 ανακοίνωσής του (με αριθμ.47103/8-9-2023), κατόπιν κατ΄ένσταστης ελέγχου του ΑΣΕΠ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πηγή: https://www.elgo.gr
Δευτέρα 22 Ιαν 2024
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 ως ισχύει, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών   19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΑ) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ) ΑΙΤΗΣΗ...
Δευτέρα 22 Ιαν 2024
Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – FETAPDOEU «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τη Φέτα ΠΟΠ στην Εσωτερική Αγορά της Ε.Ε (Γερμανία, Γαλλία)». Toυ Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, με διακριτικό τίτλο «Συνεταιρισμός Καλαβρύτων» Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  Προσφορών:  Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου...
Δευτέρα 22 Ιαν 2024
Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου – FETAPDO « Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για τη Φέτα ΠΟΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σαουδική Αραβία» Toυ Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, με διακριτικό τίτλο «Συνεταιρισμός Καλαβρύτων» Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  Προσφορών:  Δευτέρα...
Τετάρτη 17 Ιαν 2024
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΓΒ/2023 Ανακοινώνεται ότι, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4765/2021, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ....
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Τρίτη 16 Ιαν 2024
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών στα προγράμματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που υπέβαλαν προτάσεις στη με αριθμ. 40114/24-07-2023 καθώς και 40114/31-07-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Πηγή: https://www.elgo.gr
Βρέθηκαν 590 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 30
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>

Γεροκωστοπούλου 24, Πλατεία Γεωργίου, 26 221 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 621 346 / Τηλέφωνο/φαξ: 2610 222 377 

e-mail:geotepel@otenet.gr & info@geoteepel.gr

© Copyright 2010 - 2024 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας