Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Εύρεση Εργασίας

Δευτέρα 18 Ιαν 2021
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η οποία δεν μπορεί να έχει ημερομηνία...
Παρασκευή 08 Ιαν 2021
Προκηρύσσεται η πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση του οδικού άξονα...
Πέμπτη 10 Δεκ 2020
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2020 (ΑΔΑ : ΨΑΑ14653ΠΓ-ΞΤ3) που αφορά τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Δωδεκανήσου και...
Δευτέρα 07 Δεκ 2020
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει...
Δευτέρα 23 Νοέ 2020
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δεκαεπτά (17) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ...
Παρασκευή 13 Νοέ 2020
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, ως εξής: 1. είκοσι (20) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου με απασχόληση έως τέσσερις (4) μήνες 2. Επτά (7) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για τα υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α....
Πέμπτη 12 Νοέ 2020
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριµένα των κάτωθι ειδικοτήτων...
Δευτέρα 09 Νοέ 2020
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, εκ των οποίων ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, ήτοι μέχρι τις 16-5-2021, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ....
Δευτέρα 02 Νοέ 2020
Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος (ήτοι μέχρι τις 16.05.2021), των κάτωθι: Τριών (3) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Ένας (1) ΠΕ Κτηνιάτρων Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται για...
Παρασκευή 30 Οκτ 2020
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), για το σχολικό έτος 2020-2021, απευθύνει το υπουργείο Παιδείας.   Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 30 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2020.   Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε...
Δευτέρα 26 Οκτ 2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα άτομο ειδικότητας Π.Ε. Γεωτεχνικών / Γεωπόνων για το έργο INCUBA. Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση καθώς και το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορείτε να αναζητήσετε στο https://www.pde.gov.gr Προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων...
Τετάρτη 21 Οκτ 2020
Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος (ήτοι μέχρι τις 16.05.2021), των κάτωθι: Τεσσάρων (4) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Τριών (3) ΔΕ Οδηγών (Γ ή Δ Κατηγορίας), Δύο...
Παρασκευή 16 Οκτ 2020
Αναρτήθηκε ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ΠΕ Κτηνιάτρων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στο https://www.pde.gov.gr
Παρασκευή 16 Οκτ 2020
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ενός (1) ειδικότητας Π.Ε. Γεωλόγων και ενός (1) Π.Ε. Δασολόγων για την υλοποίηση του Υποέργου 4: «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΛΑΕΡΤΗΣ –...
Παρασκευή 16 Οκτ 2020
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Γεωλόγων για την υλοποίηση του Υποέργου 3: «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού...
Τρίτη 13 Οκτ 2020
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων δύο (2) ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων (Κεντρική Υπηρεσία) του...
Τρίτη 13 Οκτ 2020
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς, έως...
Παρασκευή 09 Οκτ 2020
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Αριθμός θέσεων στην ΠΔΕ: 8 Αριθμός θέσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: 12 Αριθμός θέσεων στις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ζακύνθου: 6 Προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων έως...
Πέμπτη 08 Οκτ 2020
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2020 Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης...
Τρίτη 06 Οκτ 2020
Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας που εδρεύει στην Ι.Π....
Βρέθηκαν 53 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 3
Σελίδα [1] [2] [3] >
 
© Copyright 2010 - 2021 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας