Loading...
 Start Page

Εύρεση Εργασίας

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Γ’ –ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Δευτέρα 27 Μάρ 2023
Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ –Εντεταλμένος Ερευνητής, ως ακολούθως: 1) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Γ΄-Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασικές Πυρκαγιές» 2) Μία (1) θέση ερευνητή/τριας βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος...
Τρίτη 21 Μάρ 2023
Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει άμεσα η βαθμολόγηση των απαντητικών φύλλων του διαγωνισμού 2Γ/2002. Άμεσα θα αρχίσει η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ/2022 παρά το ότι έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις από υποψηφίους για τη διαδικασία. Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ: H Κεντρική...
Δευτέρα 20 Μάρ 2023
Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά έξι (6) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων και ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, που εδρεύει στην Πάτρα. Περισσότερες πληροφορίες...
Παρασκευή 17 Μάρ 2023
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων  (44) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...
Τετάρτη 15 Μάρ 2023
Το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει πρόσκληση προς υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.   Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής...
Τετάρτη 15 Μάρ 2023
Εξηγήσεις για το θόρυβο που προκλήθηκε στον πρόσφατο πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έδωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, Θάνος Παπαϊωάννου, παραδεχόμενος ότι ο «διαγωνισμός παρουσίασε ένα πρόβλημα» αλλά όπως είπε έπρεπε να δοθεί λύση γατί δεν...
Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Β’ - ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τετάρτη 15 Μάρ 2023
Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Β’ - ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ - Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ως...
Τετάρτη 15 Μάρ 2023
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 15:07 Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης ελαιολάδου στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά» Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  Προσφορών:...
Τετάρτη 15 Μάρ 2023
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 15:07 Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης οίνου και τυροκομικών προϊόντων στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά» Καταληκτική...
Δευτέρα 13 Μάρ 2023
ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ -Ερώτηση 33) Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Γ/2022 H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) γνωστοποιεί τα θέματα και τις ορθές απαντήσεις του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού, που διεξήχθη το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, για τη...
Δευτέρα 13 Μάρ 2023
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών,...
Πέμπτη 09 Μάρ 2023
Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον ΑΣΕΠ για το θέμα που προέκυψε και πώς θα λυθεί. Πότε θα ανακοινωθούν οι σωστές απαντήσεις Αύριο ή μεθαύριο αναμένεται ο ΑΣΕΠ να ανακοινώσει τα θέματα στα οποία...
Πέμπτη 09 Μάρ 2023
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023 Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ, αντίστοιχα) που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για...
Τετάρτη 08 Μάρ 2023
Ανάρτηση οριστικών πινάκων αποκλειομένων, πινάκων συμμετεχόντων και πινάκων προσληπτέων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022   7 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΕΔΙ Πηγή: https://ypen.gov.gr
Τετάρτη 08 Μάρ 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή (Executive Director) και των δύο θέσεων των Αναπληρωτών Διευθυντών (Deputy Director) του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας. Κριτήρια Επιλογής Θέσεων. Πηγή: http://www.minagric.gr
Τρίτη 07 Μάρ 2023
Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023 13:50 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση...
Δευτέρα 06 Μάρ 2023
Διεξαγωγή του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (5/3/2023) Δήλωση Προέδρου ΑΣΕΠ (5/3/2023) Πηγή: https://www.asep.gr
Τετάρτη 01 Μάρ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022 Ανακοίνωση: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής (2/12/2022)   Παραδείγματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (9/12/2022)   Βοηθητικά αρχεία για εξέταση γνώσεων για την ενότητα 6 (υπο-ενότητες 6.2, 6.3 & 6.4) και για όλη την ενότητα 7. (19/12/2022)   Πλήθος αιτήσεων συμμετοχής (9/1/2023)   Εμπλουτισμένες οδηγίες και παραδείγματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (23/1/2023)   Διεξαγωγή του Πανελληνίου Γραπτού Διαγωνισμού (27/1/2023)   Εξεταστικά κέντρα και...
Τρίτη 28 Φεβ 2023
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή, στις 4 Μαρτίου, του μεγάλου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, τον οποίο προκήρυξε το ΑΣΕΠ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με τη συμμετοχή συνολικά 108.229 υποψήφιων, κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Με αφορμή...
Τρίτη 28 Φεβ 2023
Η διαγωνιστική διαδικασία για την  υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» ματαιώνεται λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του χρονικού διαστήματος υποβολής προφορών. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επαναπροκηρυχθεί. Πηγή: https://www.pde.gov.gr
Βρέθηκαν 424 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 22
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>

Γεροκωστοπούλου 24, Πλατεία Γεωργίου, 26 221 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 621 346 / Τηλέφωνο/φαξ: 2610 222 377 

e-mail:geotepel@otenet.gr & info@geoteepel.gr

© Copyright 2010 - 2023 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας