Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Εύρεση Εργασίας

Δευτέρα 06 Δεκ 2021
Επισυνάπτεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για λογιστική / οικονομική υποστήριξη, σύμφωνα με απόφαση της αριθμ. 5/09-11-2021 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νeχt Generαtίοn Τrαίnίng οn...
Πέμπτη 02 Δεκ 2021
Δείτε τα επί του θέματος αποτελέσματα στη δ/νση https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-01_apotelesmata_idox_PE_KEFALONIA.pdf. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, επικοινωνήστε με το ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ της ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ στο 26713 60507. Πηγή: https://pin.gov.gr
Τετάρτη 01 Δεκ 2021
Επισυνάπτονται α) οι προσωρινοί πίνακες βαθμολογίας προσόντων και β) οι πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων για τις θέσεις συνεργατών/ιδων Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.314463/5562/11.11.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GRASSPINNOPLUS (Ref: 8146) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREGMED 2014-2023. Επί των πινάκων...
Παρασκευή 26 Νοέ 2021
Η Π.Ε. Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόμων των κατωτέρω κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, ήτοι μέχρι τις 15-6-2022, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών...
Πέμπτη 25 Νοέ 2021
Επισυνάπτεται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, το ΦΕΚ 5444Β'/24-11-2021 "Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού".
Τρίτη 23 Νοέ 2021
Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί δύο προγράμματα με άμεση αναφορά σε συνολικά 5.400 ανέργους από τις περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης. Το ένα πρόγραμμα, αφορά στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 2.000 άνεργων νέων από τις πιο πάνω περιοχές και...
Τρίτη 23 Νοέ 2021
Περισσότερες από 40.000 προσλήψεις υπαλλήλων στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς για το 2022, ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση 12.241 προσλήψεις θα γίνουν σε υπουργεία, κ.λπ., 12.100 στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, 3.125 αφορούν εποχικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
Τρίτη 23 Νοέ 2021
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων (Κεντρική Υπηρεσία) του...
Δευτέρα 22 Νοέ 2021
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών / Τμήμα Φυτοπροστασίας (Πάτρα) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «INTERREG V A Ελλάδα...
Παρασκευή 19 Νοέ 2021
Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με την διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας. Δείτε περισσότερα στην επί του θέματος σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ  με ΑΔΑ ΩΧ007ΛΕ-Γ9Β. Πηγή: https://pin.gov.gr
Πέμπτη 18 Νοέ 2021
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το «κοινωνικό πακέτο» του ΟΑΕΔ, συνολικού ύψους 107 εκατ. ευρώ, για την στήριξη της απασχόλησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και τη δίκαιη και ομαλή μετάβασή τους...
Δευτέρα 15 Νοέ 2021
Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης για κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα των υποψήφιων καταρτιζόμενων που υπέβαλαν αίτηση και των επιλεγέντων, μετά την προβλεπόμενη μοριοδότηση. Οι επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει έως την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (email) ή να καταθέσουν, στο ΔΙΕΚ που επιλέχθηκαν την...
Παρασκευή 12 Νοέ 2021
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με τέσσερις (4) συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του ευρωπαϊκού έργου “GRASPINNO PLUS” (Ref: 8146) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας...
Δευτέρα 08 Νοέ 2021
Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνεργάτες/ιδες κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.282683/5152/08.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ717Λ6-ΟΗ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY...
Πέμπτη 04 Νοέ 2021
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. 48537/22-09-2021 (ΑΔΑ : 64ΡΧΟΞ3Μ-ΛΡΔ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Συγγρού, της αριθμ. 48540/22-09-2021 (ΑΔΑ : 6ΔΖ4ΟΞ3Μ-ΒΛ3) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Λάρισας, της αριθμ. 48530/22-09-2021 (ΑΔΑ : 9ΠΚΔΟΞ3Μ-Τ2Ι ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας, της αριθμ. 48543/22-09-2021 (ΑΔΑ : 63Π2ΟΞ3Μ-60Θ) προκήρυξης της ΕΠΑ.Σ. Κρήτης,...
Δευτέρα 01 Νοέ 2021
Επισυνάπτονται α) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων για τη θέση Κ1 Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, β) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων για τη θέση Κ2 Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, γ) ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων για τη θέση Κ2, δ) ο προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων για...
Δευτέρα 01 Νοέ 2021
Ο Δήμαρχος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες του Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου Αγρινίου 1.Ένα (1) άτομο κατηγορίας – κλάδου ΠΕ Φυτικής Παραγωγής με ωράριο εργασίας 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. 2.Ένα (1) άτομο κατηγορίας – κλάδου ΤΕ Φυτικής...
Τρίτη 26 Οκτ 2021
Ζητείται Γεωπόνος από επιχείρηση "Παπαγεωργακόπουλος Αθανάσιος" στο Ριόλο Αχαΐας. Πλήρης απασχόληση (επιθυμητή προϋπηρεσία). Μισθός ικανοποιητικός με προοπτική μελλοντικής αύξησης μισθού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974/117668 κ. Βασίλης - ώρες επικοινωνίας (9π.μ. - 9μ.μ.).
Πέμπτη 21 Οκτ 2021
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων...
Τρίτη 19 Οκτ 2021
Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου για την εκπαιδευτική περίοδο 2021 - 2022, εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού. Ενδιαφέρει τον κλάδο ΠΕ Γεωλόγων.   Αιτήσεις υποβάλλονται εντός των προσεχών ημερών.   Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος...
Βρέθηκαν 190 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 10
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >
 
© Copyright 2010 - 2021 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας