Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Παρασκευή 09 Αύγ 2019
Επισυνάπτεται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της Πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 23/08/2019 (ώρα 15:00 μ.μ.). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως...
Παρασκευή 09 Αύγ 2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)   Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ολοκληρώνει την εφαρμογή του συστήματος Online ΓΕΩΤΕΕ, για την πραγματοποίηση όλων των συναλλαγών με τα μέλη του μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών,...
Παρασκευή 02 Αύγ 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και του Προέδρου του  κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, με το νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  κ. Μ. Βορίδη και...
Παρασκευή 02 Αύγ 2019
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέθεσε στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη υπόμνημα με γεωτεχνικά θέματα, ενόψει της συνάντησής του με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται θέματα που...
Δευτέρα 29 Ιούλ 2019
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΩΝ" ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία επιλογή των Ελληνικών Κυβερνήσεων καθώς μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας. Η αλλαγή της κυβέρνησης συμπίπτει με τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τη γεωργία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βρίσκεται...
Τετάρτη 24 Ιούλ 2019
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Α.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων –Ερευνητών Β’ Βαθμίδας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1), με γνωστικό αντικείμενο:...
Τρίτη 23 Ιούλ 2019
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον Οργανισμό, ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών...
Τρίτη 23 Ιούλ 2019
Στον παρακάτω ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να ενημερωθείτε και εάν επιθυμείτε να υπογράψετε για την υποστήριξη της κίνησης των πολιτών-καταναλωτών για τη θέσπιση υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στα τρόφιμα. Αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κριθεί επιτυχής (1.000.000 υπογραφές από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη), η Ε.Ε. θα πρέπει...
Δευτέρα 22 Ιούλ 2019
Επισυνάπτεται η αφίσα της προκήρυξης του Π.Μ.Σ. " Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών" του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.  
Δευτέρα 22 Ιούλ 2019
Επισυνάπτεται η αφίσα της  προκήρυξης του Π.Μ.Σ. "Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής" του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Παρασκευή 19 Ιούλ 2019
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων, εκ των οποίων εκατόν σαράντα (140) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων και δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων...
Παρασκευή 19 Ιούλ 2019
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Ζακύνθου) ανακοινώνει την κάλυψη δύο (2) θέσεων ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής) ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκοµίας ή ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων), µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας εξίµιση (6,5)...
Παρασκευή 12 Ιούλ 2019
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Πέμπτη 18-7-2019 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Παραρτήματος στην Πάτρα. Στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Παρασκευή 12 Ιούλ 2019
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε στις 4-7-2019 το παρακάτω Δελτίο Τύπου: Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης (τ. Α’, αρ. 112) το με αρ. 71/2019 Προεδρικό Διάταγμα για τα Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). Με την...
Παρασκευή 12 Ιούλ 2019
Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με ατομικό εισόδημα έως 7.863 € (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα έως 5.504 € (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), προβλέπει Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου. Η...
Πέμπτη 11 Ιούλ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                Αθήνα,  10 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι άμεσες προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ Τις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες, όσον αφορά στο έργο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, παρέλαβε στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο...
Τετάρτη 10 Ιούλ 2019
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας καθώς το βασικό του όραμα αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, η ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο...
Τρίτη 09 Ιούλ 2019
Μετά από αίτημα της χώρας μας, που κατατέθηκε πριν από τρία ολόκληρα χρόνια στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μαζί με το σχετικό τεχνικό φάκελο, ολοκληρώνεται αισίως η προσπάθεια για έναρξη εξαγωγών νωπών κερασιών, ροδάκινων, βερίκοκων και δαμάσκηνων προς την τεράστια αυτή ασιατική αγορά. Μάλιστα,...
Τρίτη 09 Ιούλ 2019
Πλήρης προστασία για την ΠΟΠ Φέτα και άλλες 20 γεωγραφικές ενδείξεις της χώρας μας περιλαμβάνει το κείμενο της διεθνούς εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και MERCOSUR (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη) για την οποία επιτευχθεί πολιτική συμφωνία έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν συνολικά 20 χρόνια περίπου....
Δευτέρα 08 Ιούλ 2019
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού είκοσι επτά (27) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης (3 άτομα), Βέροιας (13 άτομα), Καβάλας (3 άτομα), Κοζάνης (3 άτομα), Λάρισας (2 άτομα) και Πάτρας (3 άτομα), με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα...
Βρέθηκαν 2210 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 111
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>
 
© Copyright 2010 - 2019 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας