Loading...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη 19 Απρ 2018
Διεξάγονται την Κυριακή 22 Απριλίου τ.ε., από τις 8.00 το πρωΐ μέχρι τις 18.00 το απόγευμα, οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Στις κάλπες θα προσέλθουν για να ψηφίσουν όλοι οι γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, ιχθυολόγοι και κτηνίατροι. Οι εκλογές στην...
Τετάρτη 18 Απρ 2018
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 2062/21-03-2018 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων,...
Τετάρτη 18 Απρ 2018
Το ΕΛΚΕΘΕ προκηρύσσει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης και με Κωδικούς 01-03, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας» με Κ.Ε 02.5031702 Η...
Τρίτη 17 Απρ 2018
Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ Α 25), ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος απεύθυνε, στις 5-4-2018, ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των άμισθων Διοικητικών Συμβουλίων (τριετής θητεία με δυνατότητα ανανέωσης) των ακόλουθων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων...
Τρίτη 17 Απρ 2018
Μετά από αίτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επήλθε συμφωνία με τις τράπεζες που έχουν συμβληθεί μαζί του για την έκδοση της «Κάρτας του Αγρότη», και επεκτείνεται το πιστωτικό όριο χρηματοδότησης των αγροτών, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τη Βασική Ενίσχυση, όπως σήμερα, αλλά...
Τρίτη 17 Απρ 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, συμβάλλοντας στην διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής εξέδωσε την υπ. αριθμ. 401/48520/02.4.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση...
Τρίτη 17 Απρ 2018
Με την αριθμ. πρωτ. 10427/5-4-2018 (ΑΔΑ:6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμεται ποσό 16.910.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού ελήφθη υπόψη η σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,...
Τρίτη 17 Απρ 2018
Εκδόθηκε η πρόσκληση του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13 : «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), που περιλαμβάνει α) το υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και β) το υπομέτρο 13.2: χορήγηση αντισταθμιστικής...
Τρίτη 17 Απρ 2018
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης μέσω του Μέτρου 5 και υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 δημοσίευσαν από κοινού το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποτελεί και τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του προγράμματος. Σύμφωνα με την πρόσκληση...
Δευτέρα 16 Απρ 2018
Ο Κόμβος Καινοτομίας AromaHub διοργανώνει τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό με τίτλο «Καινοτομία στην Παραγωγή και την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών». Ο πανελλήνιος διαγωνισμός για την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών (άτομα ή ομάδες οι οποίοι δεν έχουν ως τώρα συστήσει επιχείρηση) και νεοφυών επιχειρήσεων (ενεργών...
Παρασκευή 13 Απρ 2018
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας τη διακήρυξη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γεωτεχνικών ενόψει των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 22 Απριλίου 2018.
Παρασκευή 13 Απρ 2018
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.  Ειδικότερα, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41,...
Τετάρτη 11 Απρ 2018
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,όπως εκάστοτε ισχύει), προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής...
Τετάρτη 11 Απρ 2018
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και ο Υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος, παρουσίασαν την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών. Το “Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για...
Τρίτη 10 Απρ 2018
Ζητούνται Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας για την υποστήριξη πωλήσεων προϊόντων φυτοπροστασίας και λίπανσης με έδρα Αττική ή Πελοπόννησο από εταιρεία γεωργικών εφοδίων. Απαιτούμενα προσόντα: ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Δίπλωμα Οδήγησης Β’. Προϋπηρεσία επιθυμητή, να είναι δραστήριοι, εξωστρεφείς και ευέλικτοι με ιδιαίτερες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές...
Τρίτη 10 Απρ 2018
Ακολουθούν συνημμένα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας για το αμπέλι και τα μηλοειδή.
Τρίτη 10 Απρ 2018
Υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στη Β. Αμερική  Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί μέχρι πέντε (5) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και του Καναδά, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των...
Παρασκευή 30 Μάρ 2018
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος, τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και το προσωπικό του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σας ευχόμαστε Χριστός Ανέστη & Χρόνια Πολλά!
Παρασκευή 30 Μάρ 2018
Τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο των Νέων Αγροτών όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει φάκελο και πληρούν τους όρους, ανήγγειλε από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ενώ τη δέσμευση αυτή επανέλαβε...
Βρέθηκαν 40 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 2
Σελίδα [1] [2] >
 
© Copyright 2010 - 2018 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας