Loading...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη 25 Αύγ 2016
Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι το Παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρόκειται να υποβάλλει πρόταση για υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 και πιο συγκεκριμένα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Στο πρόγραμμα αυτό προτεραιότητα συμμετοχής έχουν γεωτεχνικοί και εργαζόμενοι σε γεωτεχνικές επιχειρήσεις. Ακολουθεί πίνακας με το προτεινόμενο...
Πέμπτη 25 Αύγ 2016
Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι το Παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρόκειται να υποβάλλει πρόταση για υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016 και πιο συγκεκριμένα στο Νομό Αχαΐας. Στο πρόγραμμα αυτό προτεραιότητα συμμετοχής έχουν γεωτεχνικοί και εργαζόμενοι σε γεωτεχνικές επιχειρήσεις. Ακολουθεί πίνακας με το προτεινόμενο θέμα του...
Τετάρτη 24 Αύγ 2016
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού σύμφωνα με απόφαση της αρ. 2/26-02- 2016/ 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 157/29-02-2016 Απόφαση υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα, για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Συλλογή, αρχειοθέτηση και διάθεση πληροφορίας σχετικά με δραστηριότητες που συνδέονται με...
Τετάρτη 24 Αύγ 2016
Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Μεσσηνίας σχετικά με την πορεία της δακοκτονίας στο Νομό Μεσσηνίας.
Τετάρτη 24 Αύγ 2016
Επισυνάπτεται ακολούθως σχετική ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προς ενημέρωσή σας.
Τρίτη 23 Αύγ 2016
Ο Όμιλος επιχειρήσεων ΣΕΛΟΝΤΑ με ηγετική θέση στο χώρο της Ιχθυοκαλλιέργειας, την αναπαραγωγή, εκτροφή και εμπορία ψαριών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΟΝΟΥ Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Δ/ντη και τον Διευθυντή Παραγωγής Γόνου της Εταιρίας. Ο κατάλληλος υποψήφιος...
Δευτέρα 22 Αύγ 2016
Η Πενταµελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α’ / 11-05-2016) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισµό των έντεκα (11) µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), σύµφωνα µε το άρθρο 8...
Πέμπτη 18 Αύγ 2016
Ακολουθεί συνημμένα προς ενημέρωσή σας, το σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανακοίνωση για την Κορινθιακή Σταφίδα ενόψει έναρξης του τρύγου».
Πέμπτη 11 Αύγ 2016
Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παραμένοντας πιστό στους σκοπούς ίδρυσής του και υπηρετώντας τον πρωτογενή τομέα και τους Γεωτεχνικούς (άρθρο 2 του Ν.1474/1984) σκοπεύει σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ να υποβάλει πρόταση για υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε...
Πέμπτη 11 Αύγ 2016
Επισυνάπτονται προς ενημέρωσή σας "Οδηγίες στους επαγγελματίες χρήστες για κυκλοφορία παράνομου σκευάσματος φυτοπροστατευτικού προϊόντος με ονομασία GORAGEN" που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας. 
Τετάρτη 10 Αύγ 2016
Η κατωτέρω προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων προκειμένου να προετοιμαστεί ο φάκελος υποψηφιότητας. Η κύρια ανακοίνωση θα αναρτηθεί προς το τέλος Αυγούστου, οπότε οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενημερώνει ότι αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο...
Τρίτη 09 Αύγ 2016
Η ειδική δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση...
Τρίτη 09 Αύγ 2016
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.8600/416/Ε103/23-2-2009 (Β΄ 356) “ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της...
Τρίτη 09 Αύγ 2016
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης Εθνικής Νομοθεσίας – Υπουργικής Απόφασης, για την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, και διαβιβάστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Aγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Χ. Κασίμη,...
Τρίτη 09 Αύγ 2016
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017. Συγκεκριμένα, ο νέος πίνακας των συνδεδεμένων ενισχύσεων έχει ως εξής:            ...
Τρίτη 09 Αύγ 2016
Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη, Υπουργική απόφαση για τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών». Στην εφαρμογή καταχωρείται κάθε Οργάνωση Παραγωγών και κάθε Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών που έχει αναγνωριστεί ή θα αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις...
Δευτέρα 08 Αύγ 2016
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016,...
Δευτέρα 08 Αύγ 2016
Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της κάλυψης αναγκών των Τμημάτων: α) Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα την Πάτρα, β) Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με έδρα το Αντίρριο, γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα το Μεσολόγγι δ) Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. έδρα τον Πύργο, ε) Λογοθεραπείας με...
Τετάρτη 03 Αύγ 2016
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α ́ 83). Ακολουθεί η εγκύκλιος σε μορφή pdf: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/2016_07_%CE%95%CE%B3% CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1% CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4% CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE% 95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2016_2017.pdf
Τρίτη 02 Αύγ 2016
Από 26/7/2016 ξεκίνησαν οι πληρωμές σε 121.000 δικαιούχους ενισχύσεων καθεστώτων της ενιαίας ενίσχυσης συνολικού ύψους 77.645.416 ευρώ, οι οποίες ολοκληρώνονται στις 29/7/2016. Οι πληρωμές που είναι σε εξέλιξη αφορούν: 1. στην πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, δηλαδή βόειου κρέατος, του πρόβειου και αίγειου κρέατος...
Βρέθηκαν 40 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 2
Σελίδα [1] [2] >
 
© Copyright 2010 - 2016 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας