Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Εύρεση Εργασίας

Τρίτη 07 Σεπ 2021
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 6Κ/2021 Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ/2021 (ΦΕΚ 27/11-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),    το ΑΣΕΠ καλεί τους...
Τρίτη 07 Σεπ 2021
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση - ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών   Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης των επιπτώσεων...
Τετάρτη 01 Σεπ 2021
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικού ποσού έως και 20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με...
Τετάρτη 01 Σεπ 2021
Dnews ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάκης Σιάρκος 31/08202119:35 Στο δρόμο για το τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1600 μόνιμων δημοτικών υπαλλήλων σε διάφορους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, η προκήρυξη θα βγει στα μέσα Φθινοπώρου από το ΑΣΕΠ και θα αφορά 1600 μόνιμες προσλήψεις. Βάσει του χρονοδιαγράμματος η προκήρυξη θα εκδοθεί είτε...
Πέμπτη 26 Αύγ 2021
Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου / Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών (Καλαμάτα), με γνωστικό αντικείμενο: «Ελαιοκομία και Ποιότητα Ελαιολάδου». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και...
Τετάρτη 25 Αύγ 2021
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Ε/2021 Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/19-7-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τριανταπέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών  Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ») - Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό...
Δευτέρα 23 Αύγ 2021
Η Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ, που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ», οδός Ευελπίδων 4, Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 11362, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών...
Δευτέρα 23 Αύγ 2021
ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (67 ΘΕΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε εδώ ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4765/2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 62/10-08-2021 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.. Πηγή: http://www.elga.gr
Παρασκευή 20 Αύγ 2021
Η Π.Ε. Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που...
Παρασκευή 06 Αύγ 2021
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 «Πρόσληψη προσωπικού (Τομεάρχες Δακοκτονίας) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2021». Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών...
Πέμπτη 05 Αύγ 2021
Τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθόρισε με απόφασή του το υπουργείο Εργασίας.   Σχετική προκήρυξη θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ.   Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα...
Πέμπτη 05 Αύγ 2021
Στην πρόσληψη 180 ατόμων με 8μηνη σύμβαση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών της θα προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Σε σύσκεψη του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες καθορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που είναι απαραίτητοι σε κάθε...
Πέμπτη 05 Αύγ 2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΟΥ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)   ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΟΥ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ) Πηγή: https://pin.gov.gr
Τρίτη 03 Αύγ 2021
Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας...
Παρασκευή 30 Ιούλ 2021
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 152 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α), προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6) θέσεων αποσπασμένου προσωπικού, μεταξύ των οποίων μίας (1) θέσης ειδικότητας...
Τετάρτη 28 Ιούλ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΟΧ 1/2021 (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) Πηγή: https://www.pde.gov.gr
Τρίτη 27 Ιούλ 2021
Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας ( ΔΣΕ) με έδρα τη Μαδρίτη, έχει προκηρύξει την πλήρωση των τεσσάρων παρακάτω θέσεων στον Οργανισμό: • INTERNAL COMPTROLLER, • HEAD OF THE OLIVE GROWING, OLIVE OIL TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT UNIT, • HEAD OF THE OBSERVATORY & INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT και • HEAD OF...
Δευτέρα 26 Ιούλ 2021
Η Π.Ε. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα και...
Πέμπτη 22 Ιούλ 2021
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021: «Πρόσληψη προσωπικού (Τομεάρχες Δακοκτονίας) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2021». Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών...
Πέμπτη 22 Ιούλ 2021
Αθήνα, 21 Ιουλίου 202 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έγκριση 157 προσλήψεων διαφόρων ειδικοτήτων στον ΕΛΓΑ από τον ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιο Λιβανό Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός ενέκρινε την πρόσληψη 157 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών στον Οργανισμό Ελληνικών...
Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 9
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >
 
© Copyright 2010 - 2021 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας