Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Πέμπτη 02 Μάι 2019
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας...
Τρίτη 23 Απρ 2019
Το ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο», που εδρεύει στην Κηφισιά της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των έργων LIFE: (LIFE 14 CAP/GR/000003, LIFE16 CCA/GR/000050, LIFE16 IPE/GR/000002, LIFE17 NAT/GR/000522 & LIFE17 IPC/GR/000006), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων-Εμπειρογνωμόνων και...
Τρίτη 23 Απρ 2019
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι διεθνείς τιμές χοιρινού κρέατος έχουν αυξηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα ενός ιού που αποδεκατίζει τη βιομηχανία γουρουνιών της Κίνας. Οι μεταποιητές κρέατος σε όλο τον κόσμο πωλούν περισσότερο χοιρινό κρέας στην Κίνα για να καλύψουν τις ελλείψεις που προκαλούνται από την εκδήλωση αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Η...
Τρίτη 23 Απρ 2019
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφασης του ΥπΑΑΤ περί «Εφαρµογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του ΠΑΑ 2014−2020», όπως ισχύει, και λαµβάνοντας υπόψη την εγκεκριµένη 4η Τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, προτίθεται να...
Τρίτη 23 Απρ 2019
Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας...
Τρίτη 23 Απρ 2019
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Δ/νσης...
Δευτέρα 22 Απρ 2019
Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας το από 19-4-2019 αίτημα παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων Δασολόγων/Δασοπόνων της ΣΟΧ 2/2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Πέμπτη 18 Απρ 2019
Έπειτα από καίρια παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τη συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας, θετική έκβαση για τη Φέτα είχε το θέμα της αλλαγής της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ για ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα. Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν...
Πέμπτη 18 Απρ 2019
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωση που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων (εκ των οποίων πέντε (5) ειδικότητας ΠΕ Ιχθυολόγων) για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής...
Τετάρτη 17 Απρ 2019
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, επισυνάπτεται ανακοίνωση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών που αφορά στην υποβολή προτάσεων του 2ου κύκλου του προγράμματος ProofofConcept. 
Τρίτη 16 Απρ 2019
Τη διακήρυξη της συνεργασίας για «Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο» (“A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas”) υπέγραψε η Ελλάδα μαζί με άλλα 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκδήλωση...
Τρίτη 16 Απρ 2019
Ξεκίνησε στις 10 Απριλίου, η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η ενιαία...
Τρίτη 16 Απρ 2019
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020. ΕΡΓΟ: «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην...
Δευτέρα 15 Απρ 2019
Το υπουργείο Παιδείας απευθύνει ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εγγεγραμμένους στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 12 Απριλίου έως και την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης που είχαν υποβάλει...
Παρασκευή 12 Απρ 2019
"ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, επισυνάπτεται σύνοψη και περιεχόμενα του νέου συγγράμματος "Γεωλογία Ελλάδας" του Ιωάννη Κ. Κουκουβέλα, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τετάρτη 10 Απρ 2019
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 2171/25-03-2019 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων,...
Τρίτη 09 Απρ 2019
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ...
Τρίτη 09 Απρ 2019
Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διαδικασιών για την έκδοση απόφασης ανάκλησης ένταξης πράξεων, η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σε συνέχεια της αριθ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης και της αρ.2/515/ 2-1-2019 ανακοίνωσης του Γεν. Γραμματέα, προτίθεται να εκδώσει...
Τρίτη 09 Απρ 2019
Γνωστοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2019, ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού - μεταξύ των οποίων μία (1) Π.Ε. Γεωτεχνικών - με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και...
Βρέθηκαν 2210 αποτελέσματα. Σελίδα 5 από 111
Σελίδα < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>
 
© Copyright 2010 - 2019 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας