Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Παρασκευή 04 Μάι 2018

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 1510|2018) η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για το επερχόμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη δασική προστασία (επισυνάπτεται). 

Μέσω του προγράμματος 5.066 άνεργοι θα απασχοληθούν κυρίως σε δασαρχεία επί οκτώ μήνες σε φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως θα ορίζουν οι προσκλήσεις που θα εκδωθούν, για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. 

Σύμφωνα με την απόφαση, η δράση αυτή αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας, β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ε) στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από τις πυρκαγιές και τη γενικότερη προστασία τους για αειφορική παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Η δράση υλοποιείται και χρηματοδοτείται από πόρους του ΟΑΕΔ και του Πράσινου Ταμείου, η συνολική δαπάνη για την οποία δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των 33.000.000,00 ευρώ. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει:

• την κατάρτιση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και την υπόδειξη των επιλεγέντων ωφελουμένων με βάση τον Πίνακα Κατάταξης στους επιβλέποντες φορείς ή και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης,

• την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους στους ωφελουμένους και τους επιβλέποντες φορείς αντίστοιχα. 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958, Α’ 128), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.1

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.

6. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι, δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). 

Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, εισόδημα, αναπηρία, ηλικία, πολυτεκνία, δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.

Πηγή: www.proslipsis.gr 

Σχετικά Αρχεία

 
© Copyright 2010 - 2019 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας